การวัดการเจริญเติบโตของพืช

การวัดการเจริญเติบโตของพืช

การวัดการเจริญเติบโตของพืช สามารถทำได้หลายวิธีเช่น การวัดความสูง การนับจำนวนใบ ขนาดของใบ การวัดเส้นรอบวง การนับวงปี การวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง การวัดมวล การวัดมวลแห้ง ฯลฯ

การวัดมวลหรือน้ำหนักสดของพืชเป็นที่นิยมใช้มากที่สุด แต่ผลที่ ได้อาจไม่ใช่การเพิ่มของชีวมวลที่แท้จริงทั้งหมดเพราะการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นเกิดจากเซลล์เก็บสะสมน้ำ ไว้ในปริมาณมาก ๆ จนเซลล์เพิ่มขนาด

การชั่งน้ำหนักพืชจะได้น้ำหนักสดของพืช เป็นปริมาณที่ผันแปรได้เพราะขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำภายในพืช เช่น ใบ จะมีน้ำหนักสดในตอนเช้ามากกว่าตอนบ่ายเพราะกระบวนการคายน้ำมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง ในการวัดการเจริญเติบโตจึงมักใช้น้ำหนักแห้งของพืชมากกว่า

การชั่งน้ำหนักแห้ง เป็นการนำเอาพืชมาอบให้น้ำระเหยไปจนหมดเหลือแต่น้ำหนักแห้งที่แท้จริง

กรณีใบซึ่งมีน้ำหนักสดในตอนบ่ายน้อยอาจจะมีน้ำหนักแห้งมากในตอนบ่ายก็ได้ เพราะมีการสังเคราะห์แสงและได้รับธาตุอาหารจากดิน ดังนั้นการชั่งน้ำหนักแห้งจึงมีประโยชน์ในด้านการวัดการเจริญมากกว่าการใช้น้ำหนักสด

การวัดความสูงของพืชก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้กันมากเช่นเดียวกับการวัดมวล เพราะการวัดสะดวก แต่ มีข้อควรระวังคือพืชบางชนิดมีความสูงที่ จำกัดแต่กิ่ง ตา ดอก ผลและขนาดของลำต้น สามารถแบ่งเพิ่มได้อีก

การวัดนอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีวิธีอื่น ๆ เช่น การนับจำนวนใบ การนับวงปี การวัดเส้นรอบวง การวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง เป็นต้น

ซึ่งวิธีการใดจะดีที่สุดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด เช่น การเจริญเติบโตของพืชในสภาพไร่นา นั้นมักจะวัดการเจริญเติบโตโดยการวิเคราะห์การเจริญเติบโต เป็นต้น

พืชที่กำลังเจริญเติบโตจะมีขนาดของรากลำต้นใหญ่ขึ้น จำนวนใบ กิ่ง ราก ดอกและผล มีจำนวนเพิ่มขึ้น ความสูงของพืชเพิ่มขึ้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวเหล่านี้ สามารถใช้เป็นเกณฑ์วัดการเจริญเติบโตของพืชได้ และสามารถกล่าวได้ว่า การเจริญเติบโตของพืชเกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนเซลล์ การขยายขนาดของเซลล์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ที่เกิดใหม่ไปทำหน้าที่เฉพาะอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงของเซลล์เพื่อทำหน้าที่ลำเลียงอาหารและน้ำ


การวัดการเจริญเติบโตของพืชตั้งแต่งอกออกจากเมล็ดจนโตเต็มที่สามารถนำมาเขียนเป็นกราฟซึ่งจะได้รูปตัว S จึงมักเรียกว่า S - Shape หรือ Sigmoid Curve เหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปโดย ครู วัชวัลย์ ครุฑไชยันต์
ครู คศ.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

5 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ20 ธันวาคม 2553 04:22

    ขอบคุณมากๆครับ มีประโยชน์เยอะเลย

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ27 มิถุนายน 2556 06:09

    ถ้าเกิดเป็นถั่วงอกหละค่ะจะวัดได้จากอะไีร

    ตอบลบ

ฝึกภาษาอังกฤษบน LINE ฟรี

เพิ่มเพื่อน